Plaćanje

V8 KREDITI

 

KREDIT FIZIČKA LICA:   

 • 20% minimalno učešće 
 • period otplate od 3-7 godina
 • rata ne sme preći 50% od visine mesečnih primanja
 • bez žiranata
 • fiksna kamata (rata)
 • godišnja kamata od 15.45%

 

KREDIT PRAVNA LICA:

 • 20% minimalnog učešća
 • period otplate do 7 godina
 • garancija: menica firme
 • mesečna kamata od 1.5%

 

V8 LEASING


FIKSNA KAMATA 0.7% MESECNO!!!

 

Finansijski i Operativni  lizing polovnih vozila pod sledećim uslovima:


Period finansiranja: 24-60 meseci Učešće: min 20% Troškovi obrade zahteva: 2% od iznosa finansiranja

 

Obezbeđenje plaćanja:

 • menice primaoca lizinga i kasko osiguranje vinkulirano u korist lizing kuće