Pomoć pri kupovini

POMOĆ pri kupovini vozila:

 

Tražite od prodavca automobila potvrdu ili dokaz o uplati vozila u inostranstvo, tako ćete videti kolika je cena vozila u inostranstvu.

Tražite od prodavca na uvid inostranu fakturu tj. račun o kupovini vozila;

-          tu ćete takođe videti nabavnu cenu vozila,

-          tačnu kilometražu (ako nije istaknuta u fakturi postoji mogućnost njene mehaničke promene na kilometar satu);

-          napomenu da vozilo nije havarisano (ako nema napomene da je vozilo ne oštećeno postoji velika mogućnost da budete prevareni)

-          imate mogućnost da telefonom proverite da li ino dobavljač uopšte postoji i da u direktnom kontaktu sa ino prodavcem dobijete odgovor na sva Vaša pitanja.

Tražite od prodavca na uvid izvoznu deklaraciju overenu pečatom zemlje izvoznika i pečatom naše carine; ovaj dokument pokazuje da je vozilo odjavljeno iz evropske unije:

-          ovaj dokument takođe pokazuje i cenu koštanja vozila i ona se mora   podudarati sa cenom na ino fakturi i sa cenom na uvoznoj carinskoj deklaraciji.

Ako je vozilo ocarinjeno tražite na uvid carinsku deklaraciju, gde ćete videti:

-          kolika je prijavljena cena vozila;

-          kolika je prijavljena kilometraža, pa je možete uporediti sa  kilometražom koja  je na kilometar satu; ako se te dve kilometraže ne podudaraju kupovinom istog vozila saglasni ste sa ne dozvoljenom radnjom;

-     eventualni spisak oštećenja vozila, pa ako se spisak oštećenja vozila ne podudara sa izgledom vozila znači da prodavac ima nameru da Vam proda havarisano vozilo kao potpuno ispravno.

 

Tražite od prodavca servisnu knjižicu:

-     podaci o predhodnim servisima kod ovlašćenog servisera moraju biti evidentirani u centralnom kompjuteru proizvođača vozila (ako se podaci: datum servisa i stanje na kilometar satu ne slažu radi se o ne važećoj servisnoj knjižici);

-     Jedini validni dokument je tzv servisna istorija vozila koju izdaje fabrika proizvođača vozila.

 

 

NAPOMENA

Ako Vam prodavac vozila kaže da mu papiri od vozila nisu dostupni (zato što su kod knjigovođe, špeditera ili na carini) obavezno pri sklapanju kupoprodajnog ugovora obavežite prodavca da Vam ih dostavi na uvid pre isplate i pre preuzimanja vozila, a ako uočite neku od gore navedenih nepravilnosti neka se obaveže na vraćanje duple kapare.)