Registracija naloga za licitiranjePoslednji deo popunjavaju samo pravna lica